เสื้อเหลือง

61 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังนี้ 1. 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 7. 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการ ภาคี เครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล และประชาชน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เสื้อเหลือง. 670 รูป ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.

66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังนี้ 1. 76 จังหวัด ๆ ละ 1 ชุมชนที่มีพื้นที่ติดลำน้ำสายรองและประชาชนในชุมชนมีความพร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแบบยั่งยืน 4. 22- 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง 5. 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 7. 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมกับข้าราชการ ภาคี เครือข่ายภาคเอกชนของรัฐบาล และประชาชน ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning โดยประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 8. 670 รูป ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.

Zupbet Gaming Station มิติใหม่ของวงการ Casino ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รองรับการฝาก-ถอนเงิน ผ่านธนาคาร ทั้งหมดนี้สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เด็ดสุด! 670 รูป พร้อมด้วยริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และภาคประชาชน และเวลา 19. NGV นายก20 ธันวาคม 2018 : 18. NGV มอบเป็นของขวัญปีใหม่ พร้อม20 ธันวาคม 2018 : 15. 44 แก้บัตรเลือกตั้งบัตรเดียว เบอ20 ธันวาคม 2018 : 11.

Save Write CSS OR LESS and hit save. 7 ตุลาคม 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ปะกลาง หมู่ที่ 2 ต. 55 คน โดยมีนายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสิงห์คำ อุษา กำนันตำบลแม่ปะ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. 7 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมร้านขนมจีนขยุ้ม ถนนสายเอเชีย อ. 59 ประชาชนในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอำเภอใกล้เคียง ที่มีรายได้น้อยเป็นจำนวนมากได้เดินทางมาเปิดบัญชี และเบิกเงินจากธนาคาร ธกส. 6 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมเพทาย โรงพยาบาลแม่สอด อ.

59 ที่อาคารบ้านเอื้ออาทร แม่สอด หมู่ 9 ต. 14 พฤษภาคม 2559  นายเบรนดอน วอเทอร์ส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ จำกัด พร้อมคณะ ได้เดินทางไปทำพิธีมอบแผงโซล่าเซลล์ ให้กับนักเรียนตามโรงเรียน-โรงเรียนสาขา-ห้องเรียนเคลื่อนที่-ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในที่ต่างๆ  ซึ่งเป็นโรงเรียนชนบทในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน 31 แห่ง แผงโซล่าเซลล์ 46 แผง งบประมาณในการดำเนินการมอบประมาณ 3. 23 มีนาคม 2559 ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 9 ต. 12 มกราคม 59  เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ. 8 มกราคม 2559 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยหนาว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ตามโครงการของขวัญปีใหม่จากใจ พม.

12  ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2558 ที่เหมืองผาแดง อ. 58ที่ห้องประชุมรัตมณี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์จรัล วิวัฒน์คุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ให้การต้อนรับ รศ. 10 เครื่องมูลค่า 150,000 บาท โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร รศ. 2558 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสิงห์คำ อุษา ผู้ใหญ่บ้านพระธาตุ หมู่ที่ 9 ต. 6- -นายเดชวัฒน์ สร้อยสีทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.

IRC โดยมีเครือค่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนชายแดน ผู้แทนแทนจากโรงพยาบาลในอำเภอพบพระ แม่สอด แม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง เข้าร่วมอบรม ที่ห้อบประชุมโรงแรมควีพาเลส อำเภอแม่สอด จ. 30 คัน เพื่อไว้มอบให้กับผู้พิการในตำบลแม่ปะ ทั้ง 11 ตำบล โดยมีนางสาวสุภาพร จารุกุลนุกิจ ตัวแทนบริษัท ถุงเท้า ท. 57 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าฯตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ แม่สอดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ขึ้นเพื่อรักษาความสะอาด และจัดระเบียบจราจรบริเวณถนนรอบ ๆ ตลาด โดยมีนายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมไปถึงผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ในบริเวณตลาดสดพาเจริญ อำเภอแม่สอด จ. 1 ล้านต้น ครั้งที่ 12 เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2557 โดยมีนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเทียนชัย สิงหการ ผู้อำนวยการเหมืองฯ โดยมีผู้นำชุมชน คณะครู-นักเรียน-นักศึกษาและประชาชนจำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วมปลูกแฝก 1. 5 ล้านต้น ถวายในหลวง นายเทียนชัย สิงหการ ผ.

17 ธันวาคม 2556 ที่โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ต. 1,000 คน นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ. 28 พฤศจิกายน 2556 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นผู้แทนพระองค์ นำเครื่องกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,200 ชุด ไปมอบให้ราษฎรผู้สูงอายุที่ประสบภัยหนาวในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างขวัญกำลังใจ โดยในช่วงเช้า ผู้แทนพระองค์ได้มอบเครื่องกนหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลคีรีราษฎร์ ณ. 10 ราย นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เปิดเผยว่า อบต. 1 อำเภอ 1 เน็ต โดยระบบ FTTH : Fiber to the Home นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า อบจ. 5 ในโครงการพลังแผ่นดิน เอาชนะไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2556 โดยมีนายศรศักดิ์ ดวงมณี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตาว สาธารณสุขอำเภอแม่สอด คณะครู นักเรียน และอสม.

500 คน นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด เปิดเผยว่า อำเภอแม่สอด ทต. 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กว่า 100 ครอบครัว เพือบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีนายกำพล ศรีมูล ผู้ใหญ่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านเข้ารับมอบถุงยังชีพ นายชุมพร เรื่อนใจดี ผอ. 33 เป็นประธานในการนำประชาชน คณะครู และเด็กนักเรียน ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสริริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมี ฉก. 3 และบ้านวังตะเคียน หมู่ 4 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 บ้านห้วยม่วง หมู๋ 6 -บ้านริมเมย หมู่ 2 ต. 61 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังนี้ 1.