เท อ รา โน่

15 กันยายน 2552 – 19:22     IP : 222. 15 กันยายน 2552 – 21:48     IP : 117. 16 กันยายน เท อ รา โน่ – 17:44     IP : 119.

26 กันยายน 2552 – 20:57     IP : 58. 29 กันยายน 2552 – 10:55     IP : 124. 1 ตุลาคม 2552 – 17:12     IP : 118. 2 ตุลาคม 2552 – 15:10     IP : 58. 10 ตุลาคม 2552 – 19:38     IP : 124. 13 ตุลาคม 2552 – 17:25     IP : 124.

12 พฤษจิกายน 2552 – 20:23     IP : 112. 14 พฤษจิกายน 2552 – 12:32     IP : 113. 17 พฤษจิกายน 2552 – 13:47     IP : 125. 20 พฤษจิกายน 2552 – 09:14     IP : 203. 1 ธันวาคม 2552 – 21:13     IP : 118. 4 ธันวาคม 2552 – 13:55     IP : 118. 4 ธันวาคม 2552 – 20:36     IP : 118.

14 ธันวาคม 2552 – 09:50     IP : 125. 14 ธันวาคม 2552 – 18:25     IP : 58. 14 ธันวาคม 2552 – 18:26     IP : 58. 19 ธันวาคม 2552 – 20:01     IP : 125.

19 ธันวาคม 2552 – 20:03     IP : 125. 23 ธันวาคม 2552 – 11:50     IP : 113. 24 ธันวาคม 2552 – 10:27     IP : 125. 26 ธันวาคม 2552 – 17:36     IP : 112. 26 ธันวาคม 2552 – 17:37     IP : 112. 28 ธันวาคม 2552 – 23:03     IP : 202. 28 ธันวาคม 2552 – 23:59     IP : 58.

1 มกราคม 2553 – 17:31     IP : 112. 1 มกราคม 2553 – 17:33     IP : 112. 6 มกราคม 2553 – 15:01     IP : 119. 6 มกราคม 2553 – 17:37     IP : 113. 12 มกราคม 2553 – 22:29     IP : 112.

18 มกราคม 2553 – 11:23     IP : 124. 18 มกราคม 2553 – 11:24     IP : 124. 21 มกราคม 2553 – 20:13     IP : 125. 25 มกราคม 2553 – 10:01     IP : 203. 26 มกราคม 2553 – 13:31     IP : 202. 27 มกราคม 2553 – 12:43     IP : 110. 30 มกราคม 2553 – 17:01     IP : 222.

30 มกราคม 2553 – 17:07     IP : 222. 8 กุมภาพันธ์ 2553 – 19:05     IP : 125. 21 กุมภาพันธ์ 2553 – 11:07     IP : 118. 25 กุมภาพันธ์ 2553 – 11:10     IP : 118. 26 กุมภาพันธ์ 2553 – 16:59     IP : 125. 26 กุมภาพันธ์ 2553 – 17:04     IP : 110.

2 มีนาคม 2553 – 10:20     IP : 113. 2 มีนาคม 2553 – 10:21     IP : 113. 7 มีนาคม 2553 – 21:00     IP : 119. 7 มีนาคม 2553 – 21:01     IP : 119. 16 มีนาคม 2553 – 12:57     IP : 180.