อ มา รี โน วา สวี ท

30 ชนิด มีอย่างน้อย 9 ชนิดที่ผลสามารถทานได้ ซึ่งมีดังนี้: D. อ มา รี โน วา สวี ท และ D169 แต่ละสายพันธุ์มีรสชาติและกลิ่นต่างกันไป มี D. 781,000 ตันที่ผลิตได้ในประเทศไทย จากผลผลิตรวมทั่วโลก 1,400,000 ตัน และในปี พ.

GRIN Taxonomy for Plants – Durio”. A Consumers Guide on World Fruit. Agroforestry Tree Database – Durio zibethinus”. The durian theory or the origin of the modern tree. ST Foodies Club – Durian King”. Archived from the original on 5 มีนาคม พ. Fans Sour on Sweeter Version of Asia’s Smelliest Fruit”.

Tropical fruit production and genetic resources in Southeast Asia: Identifying the priority fruit species”. Committee on Commodity Problems — VI. On the Bamboo and Durian of Borneo”. The Long Day Wanes: A Malayan Trilogy. Anthony Bourdain tries out durian in Indonesia”.

The Traveling Curmudgeon: Irreverent Notes, Quotes, and Anecdotes on Dismal Destinations, Excess Baggage, the Full Upright Position, and Other Reasons Not to Go There. Archived from the original on 22 สิงหาคม พ. 18085: Is it true that durian seeds are poisonous? 12 Steps to Raw Foods: How to End Your Addiction to Cooked Food. Maximizing Health, Energy, and Culinary Delight With the Raw Foods Diet.