ตาราง บาลี

24 มีนาคม 2561 ครอบครัวสิริรัฐ พร้อมคณะลูกหลานญาติมิตร จัดบำเพ็ญกุศลทักษิณาทานอุทิศดวงวิญญาณคุณแม่บุญยวง สิริรัฐ ผู้ล่วงลับในวัย 94 ปั นิมนต์พระสงฆ์วัดสุทธาวาสสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาสเป็นคืนที่ 2 โดยลูกหลานจัดพิธีสวดพระอภิธรรม 3 คืน คือ วันที่ 23-24- และ 25 เริ่มเวลา 07. ๑ ไปวัดมหาธาตุฯ จะไปกราบพระอาจารย์ แต่ได้ทราบว่าพระอาจารย์ย้ายไปวัดมหาธาตุฯ ที่ยโสธรแล้ว ตาราง บาลี ๑-๒ ตอน ม.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 หรือ สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา โทร. 0 2712 1018, 0 9749 1336 มีรถออกตั้งแต่เวลา 05. 0 2391 2504 หรือ สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.

0 2621 8701, 1690 หรือที่เว็บไซต์ www. 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1 และชั้น 2 สาย 58, 59 เที่ยวแรกเวลา 04. 1 และชั้น 2 สาย 920 เที่ยวแรกเวลา 05. 24 มีนาคม 2561 ครอบครัวสิริรัฐ พร้อมคณะลูกหลานญาติมิตร จัดบำเพ็ญกุศลทักษิณาทานอุทิศดวงวิญญาณคุณแม่บุญยวง สิริรัฐ ผู้ล่วงลับในวัย 94 ปั นิมนต์พระสงฆ์วัดสุทธาวาสสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาสเป็นคืนที่ 2 โดยลูกหลานจัดพิธีสวดพระอภิธรรม 3 คืน คือ วันที่ 23-24- และ 25 เริ่มเวลา 07. ๑ ไปวัดมหาธาตุฯ จะไปกราบพระอาจารย์ แต่ได้ทราบว่าพระอาจารย์ย้ายไปวัดมหาธาตุฯ ที่ยโสธรแล้ว หนูสอบผ่านประโยค ๑-๒ ตอน ม.

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 หรือ สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา โทร. 0 2712 1018, 0 9749 1336 มีรถออกตั้งแต่เวลา 05. 0 2391 2504 หรือ สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 2621 8701, 1690 หรือที่เว็บไซต์ www.

2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1 และชั้น 2 สาย 58, 59 เที่ยวแรกเวลา 04. 1 และชั้น 2 สาย 920 เที่ยวแรกเวลา 05. 24 มีนาคม 2561 ครอบครัวสิริรัฐ พร้อมคณะลูกหลานญาติมิตร จัดบำเพ็ญกุศลทักษิณาทานอุทิศดวงวิญญาณคุณแม่บุญยวง สิริรัฐ ผู้ล่วงลับในวัย 94 ปั นิมนต์พระสงฆ์วัดสุทธาวาสสวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาสเป็นคืนที่ 2 โดยลูกหลานจัดพิธีสวดพระอภิธรรม 3 คืน คือ วันที่ 23-24- และ 25 เริ่มเวลา 07. ๑ ไปวัดมหาธาตุฯ จะไปกราบพระอาจารย์ แต่ได้ทราบว่าพระอาจารย์ย้ายไปวัดมหาธาตุฯ ที่ยโสธรแล้ว หนูสอบผ่านประโยค ๑-๒ ตอน ม. By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444 หรือ สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา โทร.